Sportovní utkání a děti

Jsou rodiče, kteří mohou být velkými fanoušky nějakého sportu. Pokud mají dítě a mají jít například na nějaký zápas, měli by zvážit, jestli vzít dané […]

Přejezdy hor se psem

V poslední době se stalo velice populární označování jakékoliv činnosti pokud možno libozvučnými, cizojazyčnými názvy. Mám na mysli také věci, které se nějak týkají společné činnosti […]