Každý podnik by nějakou měl mít samozřejmě. Bez strategie na přežití by na tomto světě nic nepřežilo. Každý jednotlivec ji má, každé společenství, nemusí být napsaná, avšak je zde a neseme si ji v sobě. Pokud se to týká nás jednotlivců, většinou si to psát nemusíme, avšak u větších uskupení nebo dokonce firem, je nezbytné mít vše napsáno tak, aby všichni byli srozuměni s rozhodnutím vrcholového vedení a věděli, kam se mají ubírat a jaká činit rozhodnutí.

odolná rostlina
Strategie růstu

Dnes je velmi oblíbená, protože je perspektivní a posouvá podnik vpřed s výhledem na nové příležitosti, které jí pomohou se rozvíjet a lépe prosperovat na trhu.

Stejně jako u čehokoli jiného je i několik základních druhů strategie růstu:
Intenzivní růst je takový, kdy se rozvíjíme sami bez cizí pomoci a vlastními silami.
–          Můžeme toho docílit rozvojem už námi obsazeného trhu, což znamená, že na něj dokážete dostat více výrobků a to tak, že naši současní zákazníci začnou více nakupovat, nebo přesvědčíme takové zákazníky, kteří s ničím podobným nepřišli nikdy do styku, aby to vyzkoušeli anebo samozřejmě můžeme se pokusit přetáhnout zákazníky od konkurence, což bývá běžnou taktikou.
–          Druhým způsobem je přesídlení na trh nový se současnými výrobky, to se někdy podaří tím, že pro svůj výrobek najdeme nové uplatnění, zajistíme třeba novou distribuční cestu, jakou bývají internetové obchody, nové kamenné prodejny, nebo rozšířená síť distributorů a pak se můžeme pokusit dostat někam, kde jsme dosud neprodávali, třeba do zahraničí.
záchraný kruh
Integrační růst pak představuje spojené úsilí firmy s druhou firmou, avšak zde se dá snadno narazit na tvorbu monopolu, který je u nás protizákonný
–          Tímto způsobem se mohu spojit se svými dodavateli a vytvořit si tak stabilnější základnu.
–          Nebo obrátit se na odběratele, což mohou být třeba distribuční centra
–          A poté zbývají ještě konkurenti a zde narážíme na již zmíněný problém s tvorbou monopolu a je nutno si uvědomit, že velké firmy řídí trend těm malým, které to může značně znevýhodnit.
planová maska
Diverzifikační růst zavádí nový obor podnikání a rozvíjí tak firmu novým směrem
–          Mohu se tak dostat na rozšíření svého oboru podnikání a rozvíjet se v nové oblasti, která však souvisí s tím, co již dělám
–          Nebo se pustím na nový trh, který však souvisí s tím, co už dělám, příkladem je, pokud agentura vyučující angličtinu, začne vydávat učebnice angličtiny.
–          Třetí možností je pustit se po cestě, která nijak nesouvisí s mou předchozí činností a je to něco zcela nového, co jsem ještě nikdy nedělal.

Written by