PoÄítaÄ, mobilní telefon, mikrovlnka, TV, ale i bezdrátové pÅ™ipojení jako WIFI… to vÅ¡echno jsou vÄ›ci, bez kterých si dnes život už ani neumíme pÅ™edstavit. PÅ™estože nám do znaÄné míry usnadňují život, mají i velké množství negativ. Jsou totiž zdrojem Å¡kodlivého elektromagnetického záření, které má negativní vliv na naÅ¡e buňky a oznaÄuje se jako elektrosmog. DennÄ› jsme mu vystaveni a ani si to neuvÄ›domujeme. Ale tato silová pole na nás působí nepÅ™etržitÄ›.

Myslete na své zdraví

Je velmi důležité si uvÄ›domovat rizika, která vyplývají ze Å¡kodlivosti elektrosmogu. DoporuÄujeme omezit kontakt se zdroji silného elektromagnetického záření na minimum. Telefonování s mobilem používejte jen na nezbytnou dobu. Snažte se dodržovat dostateÄnou vzdálenost od WIFI routeru, mikrovlnné trouby, televizoru apod. Čím dál jste od zdroje záření, tím je jeho intenzita menší. SamozÅ™ejmÄ› se doporuÄuje používat i vhodné prostÅ™edky k odstínÄ›ní. A právÄ› to je naÅ¡e doména. Abyste pÅ™edeÅ¡li Å¡kodlivým úÄinkům elektromagnetického záření, vsaÄte na produkty BioProtekt.

Written by