Zdobení kůže pomocí vpichů ostrým předmětem, a následné vpravení pigmentu do ranky, objevili vědci už u pravěkých mumií. Setkali bychom se s ním v různých podobách po celém světě. Z počátku ovšem plnilo funkci náboženskou a později také sloužilo k označování otroků, vojáků, trestanců, námořníků, a jak známe i z nedávné historie, také zajatců v koncentračních táborech. Známé je jistě i tetování zvířat, které ale poslední roky nahrazuje takzvané čipování.
 vytetované květiny
 V současné době můžeme tetování směle nazvat kultem zdobení těla. Jde o jakési vyjádření své osobnosti a postojů vzhledem k okolnímu světu. Otázkou zůstává, zda dnešní šestnáctileté děti mají už tyto postoje ustálené, nebo vůbec vytvořené. Obvykle se po první návštěvě salonu
brzy vrhají do dalších a dalších motivů, které bezmyšlenkovitě vybírají na internetových stránkách. O to smutnější je na ně pohled o deset let později, kdy vidíte nevěstu ve svatebních bílých šatech, ze kterých visí modré, nebo ještě hůře, – pestrobarevné ruce. Ale nemůžeme se tomu divit. Vždyť každá celebrita má v současnosti tetování, a nejenom teenageři, ale i jejich rodiče, a dokonce i prarodiče se tímto uniformním zdobením těla nechají zlákat, aby se takzvaně cítili „Inn“. Mnohdy i tito dospělí lidé vybírají neuvěřitelné motivy, které spíše šokují námětem a svojí velikostí. O výběru umístění tetování ani nemluvě…ostatně nadcházející letní období nás o tom dostatečně přesvědčí.   
tetování v rukavicích
 
Každý máme jistě právo nakládat se svým tělem, jak uznáme za vhodné. Zvažme ale, jestli za pár desítek let nebudeme našim dalším generacím pro smích, protože se totiž lehce může stát, že tento fenomén „pomalovaných lidí“ se zvolna vytratí, a ti ostatní-„čistí“ budou s úžasem pozorovat naše seschlá, vrásčitá těla, s nečitelnými obrazci něčeho, co údajně kdysi vyjadřovalo naši osobnost, postoj a názor…      
 

Written by